• S chutí,  Vaříme

    Co na Zelený čtvrtek? Přece zelenou polévku se špenátem!

    Spousta z nás si dá na Zelený čtvrtek podle tradice něco zeleného. Pojďme si předtím, než se pustíme do vaření, říci několik zajímavostí o tomto dni. Pojmenování „zelený“ vzniklo podle některých teorií v němčině zkomolením původního názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Podle křesťanské tradice se připomíná pátý den Svatého týdne (počítá se od Květné neděle), velikonoční „třídení“ a poslední večeře Ježíše Krista s 12 učedníky. Tím začíná nejdůležitější část liturgického roku. Následuje Velký pátek (Ježíšovo ukřižování), Bílá sobota a Velikonoční neděle (zmrtvýchvstání Páně). Při večerní mši právě na Zelený čtvrtek se na několik dní odmlčí zvony – podle tradice odletěly do Říma. Po tu dobu byly nahrazeny např. řehtačkami, s nimiž obcházely děti při klekání a dostávaly za to drobné odměny.…